Новини и събития

Новини и събития

Тук ще се публикуват новини и събития, организирани от Асоциацията на византинистите и медиевистите в България или свързани с медиевистиката научни събития.